Productes de Baixa Visió i Ajudes visuals

Productes baixa visió

Bcnbaixavisió, centre òptic especialitzat en la baixa visió ofereix als seus pacients tota la gamma de productes en ajudes visuals òptiques i no òptiques més avançades que siguin necessàries per a l’estudi i posterior rehabilitació visual dels seus pacients.

Les ajudes visuals òptiques més habituals són:

 • Els filtres selectius, la doble finalitat dels quals és la de protegir i donar més contrast tant en visió diürna com a nocturna
 • Els microscopis i telemicroscopis, així com tot tipus de lupes amb i sense il·luminació per poder llegir i escriure.
 • Els telescopis per millorar la visió llunyana en posició estàtica, com la TV.
 • Les telelupes, o ajudes visuals electròniques per poder donar el màxim augment possible, fins a 60 augments, amb diferents tipus de pantalles i opcions , podent ser portàtils i fixes.
 • Sistemes biòptics per a visualització llunyana i propera.

Les ajudes visuals no òptiques més habituals són:

 • Flexos de llum freda per a una correcta il·luminació i millorar el contrast.
 • Faristols per millorar la posició de lectura.
 • Programes informàtics amb augment de la grandària de la imatge, amb o sense veu.
 • Teclats per a ordinador amb macrotipus i diferents fons.
 • Telèfon amb macrotipus.
 • Rellotge parlant, etc.