Productes de Baixa Visió i Ajudes Visuals

Bcnbaixavisió, centre òptic especialitzat en la baixa visió ofereix als seus pacients tot el ventall de productes en ajudes visuals òptiques i no òptiques més avançades que siguin necessàries per a l’estudi i posterior rehabilitació visual dels seus pacients.
 

Les ajudes visuals òptiques més habituals són:

 

 • Els filtres selectius la doble finalitat dels quals és la de protegir i donar més contrast tant en visió diürna com nocturna.
 • Els microscopis i telemicroscopis, així com tot tipus de lupes amb i sense il·luminació per a poder llegir i escriure.
 • Els telescopis per a millorar la visió llunyana en posició estàtica, com la TV.
 • Les telelupas, o ajudes visuals electròniques per a poder donar el màxim augment possible, fins a 60 augments, amb diferents tipus de pantalles i opcions, podent ser portàtils i fixes.
 • Sistemes biòptics per a visualització llunyana i propera.
Faristol per millorar la posició de lectura

Les ajudes visuals no òptiques més habituals són:

 • Flexos de llum freda per a una correcta il·luminació i millora del contrast.
 • Faristols per a millorar la posició de lectura. programes informàtics amb augment de la grandària de la imatge, amb o sense veu.
  Teclats per a ordinador amb macrotips i diferents fons.
 • Telèfon amb macrotips.
 • Rellotge parlant, etc.
Faristol per millorar la posició de lectura
Call Now Button