Introducció

Tal com vàrem avançar fa uns dies, gràcies a la col·laboració d’Essilor, vam poder tenir en préstec la ullera Orcam Myeye. Es tracta d’una nova ullera que escaneja, reconeix i recita el text captat amb una discreta cambra i reconeix cares de persones i objectes prèviament guardats.

Hipòtesi i objectiu

La hipòtesi i l’objectiu d’aquest estudi consisteix que els nostres pacients proven, examinen i avaluen l’eficàcia d’aquesta nova ajuda visual.

Material i mètodes

Per a això, un grup de 8 pacients, amb edats compreses entre 65 i 86 anys, amb experiència prèvia d’ajudes visuals electròniques i una agudesa visual decimal compresa entre 0,05 i 0,40, ens responen un breu qüestionari (figura 1) en el qual reflecteixen directament el seu nivell de satisfacció amb l’ajuda visual, les dificultats en el maneig i la relació qualitat/preu. També hem deixat un apartat per a altres observacions, comentaris o suggeriments.

cuestionario_gafa_orcam

Resultats i discussió

Tots els nostres pacients creuen que la ullera Orcam Myeye Versió 8.0 pot ser una ajuda per a la seva vida diària. La majoria d’ells ja poden llegir amb una lupa electrònica, però Orcam Myeye pot ser una millor eina per a desenvolupar una lectura continuada, sense la fatiga que suposa estar al límit de la seva agudesa visual.

La majoria coincideix que la pràctica millorarà el maneig de la porta mala sort, ja que la localització (com en totes les ajudes visuals) és crucial en el seu ús i, amb aquesta ajuda particularment, requereix l’enfocament de la càmera en l’objectiu que volem llegir o reconèixer. Aquesta cambra se subjecta en la vareta dreta de la muntura i la col·locació del cap del pacient serà clau per a l’enfocament.

Un pacient ens suggereix que: “la càmera podria anar acompanyada d’un punter que es pugui activar/desactivar per a saber exactament cap a on està dirigit l’enfocament, sobretot en situacions que volem mirar alguna cosa que està situat lluny o en visió intermèdia…”.

El missatge general dels nostres pacients quan els preguntem sobre la qualitat/preu de la ullera és que la ullera justifica el preu, però no està a l’abast de totes les butxaques: 4.400€ (iva inclòs) per a la versió de programari complet amb lector de textos, reconeixedor de cares i objectes, i 3.300€ (iva inclòs) per a la versió lectora de textos.

Estudio Gafa Orcam

Conclusions

En conclusió, Orcam Myeye Versió 8.0 és una excel·lent i discreta ajuda visual que pot millorar la qualitat de vida a persones amb discapacitat visual l’objectiu principal de la qual sigui la lectura continuada.

L’adaptació a la ullera serà ràpida per a pacients amb experiència prèvia amb ajudes visuals electròniques i es basa en tasques de localització. Les seves prestacions justifiquen el preu però aquest només serà assumible per a algunes butxaques.

Call Now Button