Els ulls estan fets per una gran quantitat de fluids tant externs com interns. Les llàgrimes són part d’aquest fluid extern. El que anomenem llàgrimes és el líquid resultant del procés de llagrimació, un procés natural del cos humà que es desenvolupa fonamentalment per a netejar l’ull, a més de per a mantenir-lo humit i lubrificat.

¿Por qué las lágrimas son saladas?
Aquest fluid salat està replet de proteïnes, aigua, mucositat i olis, sent alliberat per la glàndula lacrimal en la part superior i externa de l’ull. Des d’allí, flueix sobre tota la superfície frontal d’aquest, passant per la còrnia i l’escleròtica, humitejant l’òrgan, llevant qualsevol brutícia i ajudant a mantenir una visió clara. Les brutícies en l’ull, a més de ser perilloses per a la salut d’aquest, obstaculitzen la visió per més minúscules que siguin, ja que impedeixen el pas de la llum. Finalment, cada vegada que l’ull parpelleja distribueix aquest fluid per tot l’ull.

Existeixen tres tipus de llàgrimes i cadascuna té un propòsit diferent:

Llàgrimes basals: són omnipresents en l’ull i prevenen la sequedat.
Llàgrimes reflexes: protegeixen a l’ull d’irritants, com per exemple el fum, una ràfega de vent o dels aminoàcids de les cebes que fan plorar.
Llàgrimes emocionals: són les que manifesten davant certs estats emocionals o un excés d’estrès.

Per què són salades les llàgrimes?

El nostre organisme està format per una gran quantitat de sal i els nostres fluids com la suor, l’orina i les llàgrimes, que flueixen a partir d’aquest, també. Una llàgrima té tres ingredients fonamentals que s’originen per diferents glàndules, aquests són el sèu, l’aigua i la mucosa.

El sèu és bàsicament grassa i evita que les llàgrimes s’evaporin fàcilment, l’aigua constitueix el major volum de les llàgrimes i ajuda al fet que aquestes s’estenguin per l’ull mentre que la mucosa ajuda al fet que la llàgrima es torni homogènia i pugui distribuir-se unificada. A més, les llàgrimes tenen grans quantitats de sals provinents de la sang i de la dieta.

La sals són absorbides pels intestins després de les ingestes d’aliments i líquids, passen al torrent sanguini i després arriben a les glàndules lacrimals, on les llàgrimes es formen. Anàlisis químics de llàgrimes han assenyalat que entre altres components hi havia una gran quantitat de clorur de sodi, és a dir, sal. Altres compostos van ser el clorur de potassi, el bicarbonat i el manganès.

En fi, una bona forma d’explicar per què les llàgrimes són salades és a dir que és perquè nosaltres mateixos som salats.

Call Now Button