Encara que l’estructura de la cara ajuda a protegir els nostres ulls de lesions, aquestes són més que possibles i algunes, prou importants com per a provocar pèrdua de visió. Els nens són el grup més propens a patir-les. Segons la National Society to Prevent Blindness (Societat Nacional per a la Prevenció de la Ceguesa) prop de la tercera part de la pèrdua de visió en els nens menors de 10 anys es deu a lesions oculars.

Prevención para evitar la pérdida de visión

Les lesions oculars poden ser serioses, comprometre a diferents parts de l’ull i bastant doloroses. Les lesions causades per un traumatisme en practicar esports com l’hoquei, tir amb arc, dards o beisbol, per exemple, són molt freqüents. Les substàncies químiques, les joguines o, fins i tot, les ungles, també poden ser causants de danys. La majoria, es poden prevenir protegint els nostres ulls amb les eines adequades. No ho oblidis…

Tipus de lesions oculars

El tipus més comú de lesió ocorre quan alguna cosa irrita la superfície externa de l’ull. Certs treballs com les ocupacions en la indústria o alguns passatemps com la fusteria augmenten les possibilitats de presentar aquestes lesions. A pesar que la major part d’aquestes lesions són de poca importància, algunes (com la perforació de la còrnia o el desenvolupament d’una infecció a partir d’un tall o un arrap en la còrnia) poden ser greus.

Potser la causa més comuna de lesions superficials són les lents de contacte. Les lents mal col·locades, utilitzades durant massa temps sobre els ulls, la seva utilització durant el somni, una esterilització inadequada, el fet de retirar-les per la força o de manera incorrecta, poden esgarrapar la superfície de l’ull. Altres causes de lesions superficials són les partícules de vidre, les que porta el vent, les branques dels arbres i els enderrocs quan cauen. En certes ocupacions, els treballadors solen estar envoltats de petites partícules que volen a la seva al voltant; aquestes persones haurien d’utilitzar ulleres protectores.

-Abrasions de la còrnia: és un arrap o feridura a la còrnia, la superfície transparent, amb forma de cúpula que cobreix el front de l’ull. Aquestes lesions són molt freqüents en els nens. Les abrasions de la còrnia poden deure’s a moltes causes. Les més freqüents són un cos estrany en l’ull (com a partícules de terra, pedretes, insectes); un arrap amb una joguina o una ungla; també les lents de contacte poden jugar-nos males passades.

-Cremades per substàncies químiques: es produeixen quan una substància química de qualsevol tipus entra en contacte amb els ulls. Les cremades per substàncies químiques són una emergència mèdica i requereixen d’atenció mèdica immediata. Si aquestes cremades no es tracten immediatament i en la forma correcta poden causar pèrdua de la visió i fins i tot de l’ull. Els productes de neteja per a la llar són una causa freqüent d’aquest tipus de lesió.

– Hipema: l’acumulació de sang en la cambra anterior (frontal) de l’ull. La cambra anterior és la secció frontal de l’interior de l’ull per on el líquid entra i surt per a nodrir a l’ull i els teixits veïns. La causa més freqüent d’hipema és un traumatisme en l’ull. El globus ocular es veu cobert de sang. També és una emergència mèdica que requereix atenció immediata.

– Equimosis: l’equimosis, coneguda popularment com a “ull morat”, sol deure’s a algun tipus de traumatisme en l’ull que fa que el teixit que l’envolta es posi morat. El metge examinarà detingudament l’ull del seu nen per a comprovar que no hi hagi cap lesió.

-Fractures de l’òrbita: el trencament d’un o més dels ossos que envolten a l’ull es coneix com a fractura orbitària. L’òrbita és l’estructura òssia que envolta a l’ull. Les fractures orbitàries solen ocórrer després d’un traumatisme o un cop en la cara. D’acord amb la seva ubicació, la fractura pot associar-se amb lesió i mal sever en l’ull.

– Laceraciones de la parpella: són corts en la parpella causats per un traumatisme. Un cos estrany és qualsevol objecte que està en l’ull i que no hauria d’estar allí. Pot estar en la conjuntiva (una membrana prima que cobreix l’ull) o en la còrnia (la superfície transparent, amb forma de cúpula que cobreix el front de l’ull).

Símptomes

Generalment es dóna dolor i sensació de que hi ha alguna cosa dins de l’ull. Pot produir-se sensibilitat a la llum, enrogiment, hemorràgia dels gots de l’ull o inflor de l’ull i de la parpella. La visió pot tornar-se borrosa.

Consells de prevenció

-Evita les distraccions quan estàs desenvolupant alguna tasca que requereixi d’algun instrument o producte que podria danyar els teus ulls.

-Utilitza ulleres de seguretat, ulleres protectores, ulleres de sol o ulleres esportives (depenent dels casos i la situació).

Call Now Button