La Baixa Visió és un problema visual molt instaurat en països desenvolupats. Existeixen òptiques com la nostra que diagnostiquen i ofereixen ajudes a pacients amb aquesta afectació visual. No obstant això, aquest problema de salut, en països del tercer món, és bastant desconegut i consta de molt poques ajudes per a atendre les necessitats dels pacients afectats.

Vision 2020 és una iniciativa mundial per a l’eliminació de la ceguesa evitable, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut i l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa.

Iniciativa Visión 2020

Per a analitzar l’estat de la baixa visió en aquests països, s’ha realitzat un estudi amb l’objectiu de descriure les característiques dels pacients que assisteixen a un hospital de tercer nivell de Nigèria, en la unitat de Baixa Visió.

L’estudi es va dur a terme al llarg de 36 mesos i analitza els resultats dels qüestionaris que van emplenar els 193 pacients atesos i estudiats. La recerca posa de manifest que l’edat mitjana dels tractats és de 41,4 anys (en edats que oscil·len entre els 6 i 90 anys) amb una mitjana home-dona de 1,9/1. La majoria (58%) tenien una edat inferior a 50 anys, el 23,3% eren nens (menys de 15 anys), mentre que el 21,8% eren pacients d’edat avançada (més de 65 anys).

Baja visión en los países africanos

Entre les causes més comunes destaquen la Retinosis Pigmentària (16,6%), el 14,5% tenia Degeneració macular relacionada amb l’edat (DMAE), 9.8% tenien Albinismo, mentre que només l’1% tenien Retinopatia Diabètica. La DMAE va ser la causa més comuna en els pacients d’edat avançada, amb un 45,2%, mentre que el Albinismo (24,4%) i l’Atròfia Òptica (24,4%) van ser les més comunes en els nens.

Aquest estudi demostra, una vegada més, la importància de destinar recursos a aquests països perquè puguin fer-se diagnòstics preventius i millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Call Now Button