Diferència entre baixa visió i ceguesa segons l’OMS

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la baixa visió (BV) de la següent manera:

“Una persona té baixa visió quan té una agudesa visual (AV) inferior a 6/18 (0,3 decimal) en el millor ull, amb la millor correcció possible, o un camp visual (CV) menor o igual a 10 graus des del punt de fixació, però que usa, o pot arribar a usar potencialment la visió per a planificar i fer les seves tasques”

D’altra banda, la baixa visió no existeix en la Classificació Internacional de malalties (ICD-10) on la funció visual es divideix en 4 nivells segons gravetat, sent la ceguesa la més greu.

En aquest sentit, la ceguesa legal és un concepte gairebé unificat als països occidentals i, per part seva, l’OMS considera ceguesa quan:

“l’agudesa visual d’un ull amb correcció és 1/10 (0,1) o el seu camp visual es troba reduït a 20è”

ceguera

Requisits visuals per a accedir a l’ONCE

A Espanya, una persona pot sol·licitar l’afiliació a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) si la seva agudesa visual des de lluny amb correcció és de 0,1 (1/10 en l’Escala de Wecker), en l’ull de menor visió, o un camp visual reduït a 10è o menys.

Si desitges ampliar aquesta informació, corresponent al capítol “Ajudes visuals en baixa visió post-traumàtica” escrit per Ferran Casals, et suggerim consultar el llibre complet TRAUMATOLOGIA OCULAR (José García Arumí | Álvaro Fernández-Vega Sanz) disponible aquí.

Call Now Button