Les ajudes visuals electròniques ofereixen als nostres pacients gran augment i nitidesa per a fer tasques en visió pròxima. Segons quina ajuda visual requereix d’un o més entrenaments per a aprofitar al màxim el seu rendiment.

Call Now Button