En la majoria dels casos les ajudes visuals han d’aconseguir projectar la imatge en la retina major perquè el pacient la pugui discriminar, és a dir, proporcionar augments. Diem en la majoria perquè persones amb reducció de camp visual severa, poden usar Telescopis invertits per a augmentar el seu camp visual de forma puntual.

Existeixen 4 formes de proporcionar augment:

Augment relatiu a la distància: reduirem la distància entre nosaltres i l’objecte. Exemple: llegir a la meitat de distància ens proporcionarà 2X, sempre amb el sistema òptic adequat per a enfocar a la nova distància.

Augment relatiu a la grandària: fem l’objecte més gran. Exemple: obtindrem 2X augments per a veure televisió si mirem a una pantalla de 40″ comparant amb una de 20″.

Augment angular: els telescopis són sistemes òptics que proporcionen augment sense variar distàncies o grandària de l’objecte, també la podrem reduir augmentant el camp visual per a pacients amb limitació de camp perifèric. Exemple: un telescopi 2X de Galileu projectarà la imatge 2 vegades major en la retina.

Figura 1, test ETDRS situat a dos metres i vist sense Telescopi.

Figura 2, test ETDRS situat a dos metres i vist amb un Telescopi de Galileu 2X invertit, podem apreciar la cadira a la sala i les lletres del test més petites.

Figura 3, test ETDRS situat a dos metres i vist amb un Telescopi de Galileu 2X que ens proporciona lletres amb el doble de grandària i la corresponent limitació del camp visual.

Aumento para pacientes con baja visión

Augment per projecció: lupes electròniques o projectors de paret. Exemple: les lupes electròniques projecten en les seves pantalles l’objecte amb la grandària que nosaltres desitgem per a poder discriminar-ho.

Recordar que l’objectiu de l’optometrista especialitzat en baixa visió és proporcionar el mínim augment en el qual el pacient aconsegueixi el seu objectiu conservant el màxim camp visual.

Call Now Button