Tractament personalitzat per a cada pacient

Un pacient afectat de Baixa Visió – independentment del motiu que l’hagi causat – ha de ser tractat per un equip multidisciplinari de forma coordinada per a adaptar totes les actuacions a la patologia concreta i condicions personals del pacient (edat, situació laboral, estat anímic,..).

Equip multidisciplinari per a pacients de baixa visió

L’equip multidisciplinari que haurà de tractar al pacient de baixa visió està format per cinc responsables diferents amb les seves respectives funcions:

Oftalmòleg

L’oftalmòleg és la primera persona a tractar al pacient. La seva funció serà identificar el mal patit i avaluar les possibilitats de tractament. Una vegada realitzat el tractament mèdic i/o quirúrgic, haurà d’establir un pla rehabilitador que involucrarà en major o menor mesura la resta de l’equip multidisciplinari depenent de cada cas.

Optometrista

L’optometrista determinarà quines són les ajudes òptiques i no òptiques més adequades per al pacient, realitzant les visites necessàries per a la correcta utilització d’aquestes ajudes.

Tècnic en rehabilitació

S’encarrega d’ajudar a l’adaptació entre el pacient i les ajudes òptiques prescrites per l’optometrista. El tècnic haurà de definir el nombre de sessions necessàries en funció de les característiques de les ajudes i les necessitats del pacient.

Psicòleg

Si bé un alt percentatge de traumatisme ocular pot afectar només un ull, permetent al pacient una vida normal i autònoma, sí que pot provocar limitacions a nivell laboral, com és el cas de pilots o conductors professionals. Aquesta circumstància pot afectar l’estat anímic del pacient, moment en què intervindria la figura del psicòleg per a assessorar i guiar tant a pacient com a familiars en l’acceptació de la malaltia. En cas d’afectació binocular, la figura del psicòleg és imprescindible.

Terapeuta ocupacional

Finalment, el terapeuta ocupacional ajudarà a aconseguir millorar la qualitat de vida del pacient a través de l’entrenament d’activitats de la vida diària.

Si desitges ampliar aquesta informació, corresponent al capítol “Ajudes visuals en baixa visió post-traumàtica” escrit per Ferran Casals, et suggerim consultar el llibre complet TRAUMATOLOGIA OCULAR (José García Arumí | Álvaro Fernández-Vega Sanz) disponible aquí.

Call Now Button