Què és una ajuda visual?

Una ajuda visual és un instrument òptic o no òptic que tracta de modificar la grandària de l’objecte en la retina, de manera que l’agudesa visual i/o camp visual del pacient el pugui discriminar.

Com es calcula l’augment per a ajudes visuals?

L’especialista optometrista té com a objectiu trobar el mínim augment necessari per a aconseguir l’agudesa visual objectiu del pacient.

L’augment és el nombre de vegades que un objecte és més gran que un altre i per a determinar-lo s’utilitza una distància de referència o de treball de 25 cm, utilitzant la següent fórmula:

M = Agudesa Visual mesurada / Agudesa Visual desitjada

L’ampliació de la imatge retiniana es pot aconseguir de quatre formes diferents: relativa a la grandària, relativa a la distància, angular i per projecció. Qualsevol d’aquestes formes pot combinar-se amb les altres tres per a maximitzar els resultats.

Quin tipus d’ajudes visuals existeixen?

Un traumatisme ocular pot produir alteracions del segment anterior que provoquin pèrdua de transparència, irregularitat o funcionalitat dels mitjans oculars i/o alteracions retinianas que produeixin reducció de l’agudesa visual i restriccions del camp visual.

Existeixen diferents ajudes òptiques i no òptiques per a millorar la qualitat visual del pacient, classificades en quatre categories:

  • Òptiques: ulleres prismàtiques, lupes, telescopis, etc,..
  • No òptiques: il·luminació especial, faristols, tiposcopios, macroscopios, etc,…
  • Electròniques: CCTV, projectors, llibres electrònics, tablets, etc,…
  • Filtres selectius

En la taula 1 es mostren les limitacions visuals d’un pacient i les ulleres o ajudes òptiques necessàries per a llegir atenent els 4 nivells de funció visual establerts per l’OMS: normal, moderada, greu i ceguesa.

Si desitges ampliar aquesta informació, corresponent al capítol “Ajudes visuals en baixa visió post-traumàtica” escrit per Ferran Casals, et suggerim consultar el llibre complet TRAUMATOLOGIA OCULAR (José García Arumí | Álvaro Fernández-Vega Sanz) disponible aquí.

Call Now Button